Η οδική ασφάλεια μπαίνει στα σχολεία

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει προχωρήσει σε ενέργειες, προκειμένου να γίνει
εισαγωγή του μαθήματος της οδικής ασφαλείας στα σχολεία πρώτης και δεύτερης βαθμίδας.

To  υπουργείο Παιδείας, είναι ήδη σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς, με ινστιτούτα που λειτουργούν
ανά την Ελλάδα και μέσω εγκεκριμένων προγραμμάτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, έτσι ώστε
να γίνει η εισαγωγή του μαθήματος της οδικής ασφάλειας στο ωρολόγιο πρόγραμμα των παιδιών.

Η οδική ασφάλεια θα είναι μια εναλλασσόμενη θεματική ενότητα, που ουσιαστικά
θα επιβάλλεται μέσα από το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Πηγή: newsbeast.gr