Εξεταστικά Κέντρα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2019

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ο πίνακας με τα
Εξεταστικά Κέντρα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2019 με
την κατανομή σε αυτά ανά εξεταζόμενη γλώσσα και εξεταζόμενο επίπεδο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται:
Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr) στο σύνδεσμο για το Κρατικό
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

Πηγή: minedu.gov.gr