Ενημέρωση σχετικά με την Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

Σε συνέχεια της εγκυκλίου με την οποία, το υπουργείο Παιδείας ενημέρωνε σχετικά με τα γραπτώς
εξεταζόμενα και τα μη εξεταζόμενα μαθήματα κατά τις τελικές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές
εξετάσεις στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ., αποστέλλει νέες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα
αξιολόγησης.

Πηγή: minedu.gov.gr