Εισαγωγή 100 σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β 1548/07-05-2018 η Απόφαση των Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με τον καθορισμό του αριθμού εισακτέων στον 26ο εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και την κατανομή αυτών στα τμήματα εξειδίκευσης.

Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) ορίστηκε για τον 26ο εισαγωγικό διαγωνισμό του έτους 2018, σε εκατό (100) σπουδαστές οι οποίοι θα ενταχθούν στα ακόλουθα Τμήματα Εξειδίκευσης ως εξής:

Τμήμα Εξειδίκευσης – Σπουδαστές

Γενικής Διοίκησης – 25

Αναπτυξιακών Περιφερειακών Πολιτικών – 15

Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας – 10

Πρόγραμμα Κοινωνικής Φροντίδας – 10

Εμπορικών – Οικονομικών Υποθέσεων – 10

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων – 10

Ψηφιακής Πολιτικής – 10

Πολιτιστικής Διοίκησης – 10

Προετοιμαστείτε σωστά και οργανωμένα για την εισαγωγή σας στη σχολή που επιθυμείτε με το Smartclass, το κορυφαίο online φροντιστήριο!