Πανελλήνιες 2017: Δικλείδες ασφαλείας για όσους εξεταστούν προφορικά

Αυστηρότεροι έγιναν φέτος οι όροι για τους υποψήφιους, που ζητούν να εξεταστούν προφορικά, στα μαθήματα των πανελληνίων εξετάσεων, για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα για εκείνους που εμφανίζουν ξαφνικό πρόβλημα αδυναμίας να εξεταστούν γραπτώς, λίγο πριν ή και μέσα, στη χρονική περίοδο διεξαγωγής τους.
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται πλέον, οι υποψήφιοι που δηλώνουν προβλήματα υγείας στις πανελλήνιες εξετάσεις και ζητούν να εξεταστούν προφορικά, ενώ δεν το είχαν δηλώσει από την αρχή της αίτησης συμμετοχής τους τον Φεβρουάριο, παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου και μάλιστα θα εξεταστούν γραπτώς σε όλα τα μαθήματα επιλογής τους, ακόμη και αν μέχρι τότε είχαν συμμετάσχει σε ένα ή και περισσότερα από αυτά.
Επίσης, σύμφωνα με την περιφερειακή διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, κ. Ελένη Αναστασοπούλου, οι υποψήφιοι που θα εξεταστούν τον Σεπτέμβριο (στις επαναληπτικές) : «εισάγονται στις σχολές ή Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων της τακτικής εξεταστικής περιόδου».
Διευκρινίζεται δε, ότι τα παραπάνω δεν ισχύουν για τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι από τον Φεβρουάριο με την αίτηση συμμετοχής τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, έχουν δηλώσει προφορική εξέταση και εμπίπτουν στις κατηγορίες που προβλέπει το Υπουργείο Παιδείας, όπως π.χ. είναι τυφλοί, ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%, έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα, πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων, πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, παρουσιάζουν διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού κ.α.

Μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα του Smartclass, το κορυφαίο online φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, για περισσότερα νέα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις, την εκπαίδευση και την παιδεία.