Διευκρινίσεις στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «Υγιεινή» ΕΠΑ.Λ.

Στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «Υγιεινή» της Γ ́ τάξης Ημερήσιων και Δ ́ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2018-2019 περιλαμβάνονται:

α) στη σελίδα 73, η παράγραφος: «Τα υγρά απορρίμματα λέγονται λύματα και ………. Το νερό της βροχής και του χιονιού»,

β) στη σελίδα 74, η παράγραφος: «Στερεά απορρίμματα είναι τα παραπροϊόντα………. Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα».

 

Πηγή : www.esos.gr