Διεθνής η απήχηση του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»

Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» εφαρμόστηκε πιλοτικά στη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς σε εννέα ΕΠΑΛ της χώρας. Ο πρώτος απολογισμός και τα νέα που έρχονται από τα σχολεία είναι ενθουσιώδη και προοιωνίζουν θετικά την καθολική εφαρμογή του προγράμματος σε όλα τα ΕΠΑΛ.

Το πρόγραμμα, που για πρώτη φορά εφαρμόζεται στη χώρα μας, προβλέπει πολυεπίπεδη στήριξη των μαθητών και εκπαιδευτικών, με εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά, ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών από ψυχολόγους, εκπόνηση Σχεδίων Δράσης με στόχο την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, εφαρμογή του θεσμού του Συμβούλου Καθηγητή, εξοπλισμό των σχολείων με συστήματατηλεδιάσκεψης για Δικτύωση των Σχολείων μεταξύ τους αλλά και με την κοινωνία.

Μια ιδιαίτερα σημαντική είδηση είναι ότι πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» αποτελεί πλέον πρωτοβουλία διεθνούς σημασίας καθώς το ίδιο το CEDEFOP (ο ευρωπαϊκός οργανισμός για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) την προβάλλει στη σελίδα του ως καλή πρακτική, με ιδιαίτερα εύστοχο τρόπο.

Μεταξύ άλλων η ανακοίνωση αναδεικνύει θέματα όπως:

  • η ανθρωποκεντρική προσέγγιση – η ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου ως προϋπόθεσης για την επιτυχία του επαγγελματικού ρόλου. Δηλαδή της προσπάθειας που γίνεται για ενίσχυση της κοινωνικής κινητικότητας, τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των σχολείων και εντός των σχολείων, δηλαδή την στήριξη των πρωτοβουλιών “από τα κάτω”.
  • Η σύνδεση με το STEAM (Science, Technology, Engineerging, ARTS, Mathematics) – στην Ελλάδα είναι σχετικά άγνωστο ή περιορίζεται σε πρωτοβουλίες της αγοράς μόνο για το STEM, στοχεύοντας κυρίως στην εκπαίδευση σε ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες.
  • Η σύνδεση με τις τοπικές κοινωνικές ανάγκες και όχι η αποκλειστική σύνδεση με τις ανάγκες της αγοράς.

Από την επόμενη σχολική χρονιά το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» θα εφαρμοσθεί σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας.