Μαθήματα Δημοτικού

Στο δημοτικό θέτουν οι μαθητές τα θεμέλια της εκπαιδευτικής τους εξέλιξης. Για το λόγο αυτό προτείνεται να παρακολουθούν τα παιδιά ενισχυτικά μαθήματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και στα μαθηματικά.

Έτσι διασφαλίζεται ότι η μετάβαση στο γυμνάσιο θα γίνει με το καλύτερο δυνατό εκπαιδευτικό υπόβαθρο, με γερές βάσεις χωρίς κενά,  αλλά και με θετική ψυχολογία.

Πρόγραμμα Ομαδικών Μαθημάτων

Μαθηματικά

1,5/ ώρα

Νεοελληνική Γλώσσα

1,5/ ώρες
3 ωρες συνολο 90€ το μήνα

Προετοιμασία για τα πρότυπα

Το smartclass αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την προετοιμασία των παιδιών για τις εισαγωγικές εξετάσεις των Προτύπων Γυμνασίων. Σχέδια μαθήματος καθορίζουν τη διδακτέα ύλη τόσο στην Ε΄ Δημοτικού όσο και στη ΣΤ΄ Δημοτικού προκειμένου οι μαθητές μας να διδαχθούν με κάθε λεπτομέρεια την προτεινόμενη ύλη και να εξασφαλίσουν μια θέση μεταξύ των επιτυχόντων.

Σημαντική παράμετρος για την επιτυχία τους είναι τα διαγωνίσματα προσομοίωσης – απόλυτα σταθμισμένα στο πρότυπο των εξετάσεων- που ξεκινούν αμέσως μετά τα Χριστούγεννα και διεξάγονται κάθε εβδομάδα, οδηγώντας τα παιδιά στις εξετάσεις με γνώση, εμπειρία και αυτοπεποίθηση

Μαθηματικά

2/ ώρα

Νεοελληνική Γλώσσα

2/ ώρες
4 ωρες σύνολο 130€ το μήνα