Πανελλήνιες 2018: Tι πρέπει να ξέρετε για τις δηλώσεις συμμετοχής – Οι αλλαγές

Η σημαντικότερη αλλαγή φέτος στις πανελλήνιες 2018 αφορά την κατάργηση του 4ου επιστημονικού πεδίου που άνοιγε τις πόρτες των παιδαγωγικών σχολών. Σύμφωνα με τον “Ελεύθερο Τύπο” πλέον οι σχολές των Παιδαγωγικών ανοίγουν για όλους τους υποψήφιους χωρίς την υποχρέωση εξέτασης των Μαθηματικών και της Ιστορίας Γενικής Παιδείας που πέρσι καταβαράθρωσαν τις επιδόσεις των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις του εν λόγω πεδίου. Σύμφωνα με τις νέες αλλαγές, τα επιστημονικά πεδία ορίζονται ως εξής:
1ο επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, νομικές και κοιννικές επιστήμες.
2ο επιστημονικό πεδίο: Θετικές και τεχνολογικές επιστήμες.
3ο επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής.
4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες οικονομίας και πληροφορική.
Πανελλήνιες 2018: Τα εξεταζόμενα μαθήματα για τα ΓΕΛ
1ο πεδίο: Ανοίγει τις σχολές και τα τμήματα που αφορούν σε ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες. Οι υποψήφιοι του 1ου επιστημονικού πεδίου εξετάζονται υποχρεωτικά στα μαθήματα: Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού, Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού και Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας. Στη συνέχεια έχουν δύο επιλογές:
Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού, για να έχουν πρόσβαση στο 1ο επιστημονικό πεδίο.
Βιολογία Γενικής Παιδείας για να έχουν πρόσβαση στο 3ο επιστημονικό πεδίο που αφορά τις επιστήμες Υγείας, αλλά ενέχει «ποινή μορίων».
Για τους υποψήφιους που επιθυμούν την εισαγωγή τους στο πρώτο επιστημονικό πεδίο τα μαθήματα βαρύτητας είναι τα Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης με συντελεστή βαρύτητας 1,3 και η Ιστορία Κατεύθυνσης με συντελεστή βαρύτητας 0,7. Για τους υποψήφιους που επιθυμούν την εισαγωγή τους στο τρίτο επιστημονικό πεδίο τα μαθήματα βαρύτητας είναι η Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή βαρύτητας 0,9 και η Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή βαρύτητας 0,4.
Πληροφορίες: Πρόκειται για το πολυπληθές πεδίο, παρά το γεγονός ότι οι επιλογές για τους υποψήφιους είναι αρκετά περιορισμένες. Ενδεικτικά, πέρσι δήλωσαν 32.732 υποψήφιοι, με ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό αυτών να μένουν εκτός της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω έλλειψης θέσεων. Ανάμεσα στις επιλογές υπάρχουν δημοφιλείς σχολές, όπως η Νομική (σ.σ.: πέρσι ως πρώτη επιλογή τη δήλωσαν 2.545 υποψήφιοι), η Ψυχολογία, η Αγγλική Φιλολογία.
2ο πεδίο: Ανοίγει τις σχολές που αφορούν τις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες. Οι υποψήφιοι του 2ου επιστημονικού πεδίου εξετάζονται υποχρεωτικά στα μαθήματα: Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού, Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού και Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας. Στην περίπτωση που επιθυμούν να ανοίξουν μόνο το 2ο επιστημονικό πεδίο πρέπει να επιλέξουν Μαθηματικά Κατεύθυνσης. Εχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν και το 3ο επιστημονικό πεδίο που αφορά τις επιστήμες Υγείας επιλέγοντας ως πέμπτο μάθημα Βιολογία Κατεύθυνσης.
Οι συντελεστές βαρύτητας για το 2ο επιστημονικό πεδίο αφορούν το μάθημα των Μαθηματικών Κατεύθυνσης με 1,3 και το μάθημα της Φυσικής με 0,7.
Πληροφορίες: Αυξητικές τάσεις παρουσιάζουν οι υποψήφιοι που επιλέγουν τα τελευταία χρόνια την κατεύθυνση θετικών σπουδών. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο υπάρχει πληθώρα επιλογών σχολών και τμημάτων τόσο σε πανεπιστήμια όσο και σε ΤΕΙ. Ανασταλτικός παράγοντας για τους υποψήφιους είναι το μάθημα των Μαθηματικών, που πέρσι για παράδειγμα δυσκόλεψε αρκετά τους υποψήφιους με αποτέλεσμα να μειωθούν δραστικά οι αριστούχοι.
3ο πεδίο: Ανοίγει τις σχολές που αφορούν τις επιστήμες Υγείας και ειδικότερα περιλαμβάνει και τη βασίλισσα των επιλογών, την Ιατρική (σ.σ. πέρσι 2.545 υποψήφιοι δήλωσαν την Ιατρική Αθηνών ως πρώτη επιλογή διεκδικώντας μόλις 130 θέσεις εισαγωγής). Οι υποψήφιοι προέρχονται από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και εξετάζονται στα τρία μαθήματα που εξετάζονται και οι υποψήφιοι του 2ου επιστημονικού πεδίου: Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού, Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού και Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι επιθυμούν να «ανοίξουν» μόνο το 3ο επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να επιλέξουν ως τέταρτο μάθημα τη Βιολογία Κατεύθυνσης. Εχουν παράλληλα τη δυνατότητα να εξεταστούν και σε πέμπτο μάθημα επιλέγοντας Μαθηματικά Κατεύθυνσης για να ανοίξουν το 2ο επιστημονικό πεδίο. Οι συντελεστές βαρύτητας για το 3ο επιστημονικό πεδίο αφορούν το μάθημα της Βιολογίας Κατεύθυνσης με 1,3 και το μάθημα της Χημείας με 0,7.
Πανελλήνιες 2018: Αξιολόγηση μαθητών στο μάθημα των Νέων Ελληνικών
Πληροφορίες: Πρόκειται για το επιστημονικό πεδίο που συγκεντρώνει τις υψηλότερες βαθμολογίες και οι σχολές του τις υψηλότερες βάσεις. «Ατού» των υποψηφίων είναι ότι το μάθημα της Βιολογίας μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει δυσκολέψει τους υποψήφιους, όπως αντίστοιχα τα Μαθηματικά στις θετικές σπουδές, με αποτέλεσμα οι βάσεις εισαγωγής όχι μόνο να μην κλυδωνίζονται αλλά να σημειώνουν και άνοδο στις περισσότερες σχολές.
4ο πεδίο
: Ανοίγει τις σχολές της Πληροφορικής και της Οικονομίας. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τρία μαθήματα: Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) Ομάδας Προσανατολισμού και Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας.
Στην περίπτωση που επιθυμούν να εισαχθούν μόνο στο 4ο επιστημονικό πεδίο, εξετάζονται στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Εχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν και στο 3ο επιστημονικό πεδίο με ποινή μορίων όπως ακριβώς και οι υποψήφιοι του 1ου επιστημονικού πεδίου. Οι συντελεστές βαρύτητας για το 4ο επιστημονικό πεδίο αφορούν το μάθημα των Μαθηματικών Κατεύθυνσης με 1,3 και το μάθημα ΑΟΘ με 0,7.
Πληροφορίες: Πάνω από 21.000 υποψήφιοι συγκεντρώνονται στο 4ο επιστημονικό πεδίο, στο οποίο εμπεριέχεται το μεγαλύτερο ποσοστό των σχολών ΤΕΙ. Οι χαμηλές επιδόσεις των υποψηφίων στο μάθημα των Μαθηματικών διατηρούν σε αρκετά χαμηλά επίπεδα τις βάσεις στις περισσότερες σχολές του εν λόγω πεδίου.
Τύπος μοριοδότησης βάσει συντελεστών βαρύτητας:
Α) [ (Α+Β+Γ+Δ) x 2 + (Α x 1,3) + (Β x 0,7) ] x 100
Β) [ (Α+Β+Γ+Δ) x 2 + (Α x 0,9) + (Β x 0,4) ] x 100 (με μειωμένους συντελεστές).

Προετοιμαστείτε σωστά και οργανωμένα για τις πανελλαδικές εξετάσεις με το Smartclass, το κορυφαίο online φροντιστήριο!