Δεκατέσσερις Έλληνες πανεπιστημιακοί στους 6.000 επιστήμονες με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως

Δεκατέσσερις Έλληνες πανεπιστημιακοί από επτά ελληνικά Πανεπιστήμια -ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, ΕΜΠ,
Ιωαννίνων, Χαροκόπειο, Θεσσαλίας, ΓΠΑ- περιλαμβάνονται στη λίστα των 6.000 επιστημόνων με
τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως, που προκύπτει από την απήχηση του έργου τους για την τελευταία
11ετία. Ο σχετικός κατάλογος με τίτλο «The Highly Cited Researchers» συντάσσεται από τον οργανισμό
Thomson Reuters στο πλαίσιο του project Clarivate Analytics και στηρίζεται στα δεδομένα της ερευνητικής
βάσης δεδομένων Web of Science. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΚΠΑ, από αυτούς τους επιστήμονες, 4.000                      κατατάσσονται σε 21 συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία και τομείς και οι 2.000 στην κατηγορία των διεπιστημονικών πεδίων και
τομέων. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση και την επιλογή των ερευνητών με υψηλή διάκριση
προέρχονται από τους δείκτες βασικών επιστημών (ESI) 2006-2016, οι οποίοι προκύπτουν από 140.990
άρθρα και ερευνητικές εργασίες υψηλής απήχησης και επίδρασης. Κάθε μία από αυτές τις ερευνητικές
εργασίες κατατάσσεται στο κορυφαίο 1% των άρθρων με το μεγαλύτερο αριθμό ετεροαναφορών για κάθε
συγκεκριμένο έτος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού, από τα περίπου 9.000.000 ερευνητών που δραστηριοποιούνται
παγκοσμίως, συντάσσεται ο πίνακας με τους καλύτερους 6.000 ερευνητές, το έργο των οποίων είναι
σημαντικό, βάσει συγκεκριμένων δεικτών, και αποτελεί συγχρόνως πηγή για τις εργασίες άλλων ερευνητών.