Το φροντιστήριο smartclass.gr παρέχει τη δυνατότητα επιλογής τόσο του ολοκληρωμένου πακέτου μαθημάτων όσο και την επιλογή κάποιου ή κάποιων μαθημάτων από τα παραπάνω.
Τα ομαδικά μαθήματα της Γ΄ Λυκείου  για τη σχολική χρονιά 2023-2024 ξεκινάνε στις 01 Σεπτεμβρίου 2023.
Οι φροντιστηριακές σημειώσεις του κάθε μαθήματος παρέχονται δωρεάν στους μαθητές μας.
Η διδακτική ώρα υπολογίζεται στα 50΄.

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ανθρωπιστικός προσανατολισμός

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Έκθεση 2,5
Ιστορία 2,5
Λατινικά 3,5
Αρχαία 5,5

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 360 €

ΓΚΡΟΥΠ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ  550 €

Θετικός προσανατολισμός

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Έκθεση 2,5
Βιολογία 4
Φυσική 4
Χημεία 4

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 380 €

ΓΚΡΟΥΠ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ  580 €

Προσανατολισμός Υγείας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Έκθεση 2,5
Μαθηματικά 5
Φυσική 4
Χημεία 4

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 380 €

ΓΚΡΟΥΠ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ  580 €

Οικονομικός προσανατολισμός

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Έκθεση 2,5
Μαθηματικά 5
ΑΕΠΠ 3
ΑΟΘ 3

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 350 €

ΓΚΡΟΥΠ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ  530 €