Για ένα χρόνο η εισαγωγή σε Α.Ε.Ι & Τ.Ε.Ι με το 10%

Το δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις με το 10% σε κατόχους απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου για ένα έτος που έπεται της τελευταίας εξέτασης αποφάσισε με εγκύκλιο το υπουργείο Παιδείας.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο:

1. Σε όσους συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΓΕΛ ή ημερησίων ΕΠΑΛ – Β΄ εξακολουθεί να δίνεται το δικαίωμα να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση, μόνο για μια (1) φορά και μόνο για το αμέσως επόμενο έτος από αυτό που εξετάστηκαν.

2. Σε όσους συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑΛ – Α΄, δίνεται για πρώτη φορά το δικαίωμα να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση μόνο για μια (1) φορά για το αμέσως επόμενο έτος από αυτό που εξετάστηκαν.

Μάλιστα από το υπουργείο Παιδείας δίνουν και δυο παραδείγματα:  

Για την περίπτωση 1 υποψήφιος που εξετάστηκε πανελλαδικά το 2013 σε ημερήσιο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μπορεί να είναι υποψήφιος για το 10% μόνο το 2014.

Για την περίπτωση 2 υποψήφιος που εξετάστηκε πανελλαδικά τελευταία φορά το 2012 σε ημερήσιο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για το 10% το 2014, γιατί θα έχουν μεσολαβήσει 2 έτη από την τελευταία εξέταση, ανεξάρτητα αν χρησιμοποίησε το δικαίωμα του 10% το 2013.

Υπενθυμίζεται πως μέχρι τώρα μπορούσε κάποιος να δίνει εξετάσεις με το 10% για δυο ακόμα φορές μετά την απόκτηση του απολυτηρίου.

Κατά τη συμμετοχή τους για το 10% των θέσεων εισακτέων, οι υποψήφιοι συμμετέχουν με τη βαθμολογία που πέτυχαν στα πανελλαδικά μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, χωρίς να εξεταστούν ξανά σε κάτι από τα προηγούμενα.