Βάσεις Εκτιμήσεις 2019: Παράγοντες που θα διαμορφώσουν τις βάσεις

Τον τρόπο κατάταξης των σχολών στο μηχανογραφικό
τον μαθαίνουμε πάντα μετά τη δημοσίευση των
βάσεων. Μια παραδοσιακή διαδικασία είναι η
πρόβλεψη των βάσεων εισαγωγής στα
Πανεπιστημιακά Τμήματα, μετά την λοκλήρωση των
Πανελληνίων 2019. Πριν από τις εξετάσεις, όποια
πρόβλεψη είναι απολύτως μετέωρη, καθώς τρεις
παράγοντες, οι οποίοι λειτουργούν συνδυαστικά,
επηρεάζουν την πορεία των βάσεων. Άρα, δεν έχει
νόημα μία πρόβλεψη εάν π.χ. στηρίζεται μόνο στην τυχόν αύξηση ή τη μείωση του αριθμού των εισακτέων
ενός τμήματος.
Από την άλλη, φέτος υπάρχει ένας ισχυρός αστάθμητος παράγων. Πρόκειται για τις ανατροπές στον χάρτη
των ΑΕΙ, τόσο με πανεπιστημιοποίηση και αλλαγή αντικειμένου σε πολλά τμήματα ΤΕΙ όσο και με τη
δημιουργία νέων τμημάτων. Στα τμήματα αυτά δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης βάσης, ενώ δεν είναι ευκρινές
σε ποια θέση κατάταξης θα τα δηλώσουν οι υποψήφιοι.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στην «Καθημερινή» ο μαθηματικός-αναλυτής κ. Στράτος Στρατηγάκης, τη
διαμόρφωση των βάσεων σε κάθε τμήμα καθορίζουν τρεις παράγοντες:

 1. Οι επιδόσεις των υποψηφίων που εξαρτώνται από τη δυσκολία των θεμάτων,
 2. ο αριθμός των εισακτέων, και
 3. η σειρά με την οποία δηλώνουν τις σχολές οι υποψήφιοι στο μηχανογραφικό δελτίο.
  Τον τρόπο κατάταξης των σχολών στο μηχανογραφικό τον μαθαίνουμε πάντα μετά τη δημοσίευση των
  βάσεων. Βεβαίως, ένα σημαντικό δεδομένο αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο δήλωσαν οι υποψήφιοι τις
  προηγούμενες χρονιές, ακολουθώντας και τις τάσεις στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, αυτό το δεδομένο
  προσφέρει πιο αξιόπιστα συμπεράσματα για τις υψηλόβαθμες περιζήτητες σχολές (π.χ. ιατρικές, νομικές,
  πολυτεχνεία) και όχι τόσο για τα τμήματα στις μεσαίες και χαμηλότερες βαθμολογικές κλίμακες. «Μόνο όταν
  ολοκληρωθούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις και μελετήσουμε τα στατιστικά των επιδόσεων των υποψηφίων,
  θα μπορούμε να μιλήσουμε για τάσεις στις βάσεις εισαγωγής. Με πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα
  γίνεται απλή αξιολόγηση των τάσεων στις βαθμολογίες στα γραπτά», παρατηρεί ο κ. Στρατηγάκης.
  Από την άλλη, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αποτελούν διαγωνισμό συμπλήρωσης προκαθορισμένου αριθμού
  θέσεων εισακτέων. Διενεργούνται για να συμπληρωθούν αυτές οι θέσεις. «Πρόκειται για έντονα
  ανταγωνιστική διαδικασία, στην οποία κάθε υποψήφιος πρέπει να γράψει καλύτερα από τον συμμαθητή του
  για να πετύχει στη σχολή που θέλει. Σε μια τέτοια διαδικασία δεν χρειάζεται βαθμολογικό όριο, ούτε ο στόχος
  είναι το 20. Στόχος είναι να γράψεις καλύτερα από τον διπλανό σου. Αυτή είναι η πηγή του άγχους», λέει ο κ.
  Στρατηγάκης. Αρα το 19 δεν εξασφαλίζει από μόνο του την εισαγωγή στην σχολή που θέλει ο υποψήφιος.
  Ενδεικτικά, το 2015 ο αριθμός των υποψηφίων που έγραψαν στη Φυσική βαθμό μεγαλύτερο του 15 ήταν
  4.405 από τους 46.826 υποψηφίους, ποσοστό μόλις 9,4%. Ήταν η χρονιά με τα δυσκολότερα θέματα
  Φυσικής. Υποψήφιοι έβγαιναν στεναχωρημένοι από τα εξεταστικά κέντρα γιατί δεν είχαν γράψει καλά,
  Είσοδος Εγγραφή
  Εκκπααίίδδεευυσηη ΤΤεεχχννοολλοογγίίαα Δεελλττίίαα ΤΤύύποουυ
  Ο Νέος Χάρτης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη
  συμμετοχή Ελλήνων Εξωτερικού στις εξετάσεις
  των Στρατιωτικών Σχολών, των Σχολών
  Αξιωματικών και των Σχολών Αστυφυλάκων
  Η απάντηση του υπουργείου Παιδείας για την
  εξεταστέα ύλη της Γ’ Λυκείου 2019-2020
  Πανελλήνιες 2019: Ο σχολιασμός της ΟΕΦΕ για τα
  θέματα των Μαθηματικών Προσανατολισμού
  Βάσεις Εκτιμήσεις 2019: Παράγοντες που θα
  διαμορφώσουν τις βάσεις
  Η απάντηση του Υπουργείου σχετικά με τη μη
  συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
  υποψηφίων Εσπερινού Λυκείου των Χανίων
  Tweet
  φοβούμενοι ότι είχε χαθεί ο στόχος της περιζήτητης σχολής. Όταν ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες και τα
  στατιστικά στοιχεία, επιβεβαιώθηκε ότι δεν είχαν γράψει καλά ούτε οι… ανταγωνιστές τους για μία θέση στις
  περιζήτητες σχολές, συνεπώς ο στόχος δεν είχε χαθεί.
  Την επόμενη χρονιά τα θέματα στη Φυσική ήταν πολύ εύκολα. Οι υποψήφιοι έβγαιναν ευχαριστημένοι από
  τα εξεταστικά κέντρα έχοντας «σκίσει», μέχρι που ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες και είδαν ότι και οι
  συμμαθητές τους «έσκισαν» και ας μην είχαν διαβάσει τόσο πολύ. Πράγματι 5.010 υποψήφιοι έγραψαν
  βαθμό από 19 και άνω, ποσοστό 17,78%. Ο πληθωρισμός των αριστούχων δημιούργησε πολλά
  προβλήματα, αφού δεν μπορούσαν να διακριθούν οι άριστοι από τους πολύ καλούς, ώστε να εισαχθούν οι
  άριστοι στις περιζήτητες σχολές, που είχαν πολύ λιγότερες θέσεις από τους 5.010 υποψηφίους που έγραψαν
  πάνω από 19. «Το 19 δεν ήταν αρκετό για την εισαγωγή στις περιζήτητες σχολές. Μάλιστα, υπήρξαν και
  διαμαρτυρίες των μαθητών που είχαν διαβάσει σκληρά και είδαν να γράφουν τον ίδιο βαθμό με αυτούς οι
  μέτρια προετοιμασμένοι. Συμπέρασμα; Σε καλύτερη μοίρα βρέθηκαν όσοι είχαν γράψει 16 το 2015, από
  όσους έγραψαν 19 το 2016», θυμάται ο κ. Στρατηγάκης.
  Σήμερα, ο μόνος γνωστός παράγων για τη διαμόρφωση των βάσεων είναι ο αριθμός των εισακτέων. Οι
  θέσεις στις περιζήτητες σχολές (ιατρικές, νομικές, πολυτεχνεία) έμειναν ίδιες. Αύξηση υπήρξε στις
  οικονομικές σχολές και στις σχολές θετικών επιστημών. Αυτό σημαίνει ότι θα μειωθεί ο ανταγωνισμός για την
  εισαγωγή σε αυτές τις σχολές.

ΠΗΓΗ: foititikanea.gr