Τι αλλάζει από φέτος για τους Έλληνες εξωτερικού υποψηφίους για τα ΑΕΙ

Οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ των ειδικών κατηγοριών:
Α. ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
Β. ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ή ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
μετά τις αλλαγές που προχώρησε το υπουργείο Παιδείας στα Επιστημονικά Πεδία (κατάργηση του 4ου Επιστημονικού Πεδίου «Επιστήμες της εκπαίδευσης») εξετάζονται στα μαθήματα μιας από τις παρακάτω τρεις ομάδες προσανατολισμού,
¡) Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ii) Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
iii) Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Οι Σχολές, τα Τμήματα και οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων κατατάσσονται σε τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής:
1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής
4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών θα καταθέσουν δήλωση προτίμησης (Μηχανογραφικό Δελτίο) για δύο (2) κατά ανώτατο όριο Επιστημονικά Πεδία.
Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε ένα (1) μόνο Επιστημονικό Πεδίο, εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήματα, ενώ όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία, εξετάζονται και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα Ομάδας Προσανατολισμού ή Γενικής Παιδείας.
Οι ως άνω υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν έναν ή δύο από τους παρακάτω εναλλακτικούς συνδυασμούς μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τα μαθήματα στα οποία υπάρχουν αυξημένοι συντελεστές βαρύτητας όπως αυτοί καθορίζονται .
Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου, θα υπολογίζονται τα τέσσερα (4) μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.
Συγκεκριμένα:
i) Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3):
1. Αρχαία Ελληνικά (Ομάδας Προσανατολισμού),
2. Ιστορία (Ομάδας Προσανατολισμού),
3. Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).
Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:
α) στα Λατινικά (Ομάδας Προσανατολισμού), για να έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο,
β) στη Βιολογία (Γενικής Παιδείας), για να έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.
ii) Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3):
1. Φυσική (Ομάδας Προσανατολισμού)
2. Χημεία (Ομάδας Προσανατολισμού)
3. Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)
Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:
α) στα Μαθηματικά (Ομάδας Προσανατολισμού), για να έχουν πρόσβαση στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο,
β) στη Βιολογία (Ομάδας Προσανατολισμού), για να έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.
iii) Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3):
1. Μαθηματικά (Ομάδας Προσανατολισμού),
2. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) (Ομάδας Προσανατολισμού),
3. Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).
Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:
α) στη Βιολογία (Γενικής Παιδείας), για να έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο
β) στις Αρχές Οικονομικής θεωρίας (ΑΟΘ) (Ομάδας Προσανατολισμού) για να έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο
Οι βαθμολογίες
«i) Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου, πολλαπλασιάζεται με συντελεστή σύμφωνα με τα παρακάτω:
Α. Για τους υποψηφίους Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
1o Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών

α) Αρχαία Ελληνικά (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα και επτά δέκατα (1,7),
β) Ιστορία (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα και τρία δέκατα (1,3),
γ) Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας) με συντελεστή ένα (1),
δ) Λατινικά (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα (1).
3o Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
α) Αρχαία Ελληνικά (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα (1),
β) Ιστορία (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα (1),
γ) Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας) με συντελεστή ένα (1),
δ) Βιολογία (Γενικής Παιδείας) με συντελεστή ένα (1).
Β. Για τους υποψηφίους Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
2o Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
α) Φυσική (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα και τρία δέκατα (1,3),
β) Χημεία (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα (1),
γ) Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας) με συντελεστή ένα (1),
δ) Μαθηματικά (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα και επτά δέκατα (1,7).
3o Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
α) Φυσική (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα (1),
β) Χημεία (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα και τρία δέκατα (1,3),
γ) Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας) με συντελεστή ένα (1),
δ) Βιολογία (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα και επτά δέκατα (1,7).
Γ. Για τους υποψηφίους Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
3o Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
α) Μαθηματικά (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα (1),
β) Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα (1),
γ) Νεοελληνική
δ) Βιολογία (Γενικής Παιδείας) με συντελεστή ένα (1).
4o Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής
α) Μαθηματικά (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα και επτά δέκατα (1,7),
β) Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα (1),
γ) Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας) με συντελεστή ένα (1),
δ) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα και τρία δέκατα (1,3).
Το άθροισμα των γινομένων, κατά περίπτωση, αποτελεί το σύνολο των μορίων που λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή στα αντίστοιχα τμήματα, σχολές και εισαγωγικές κατευθύνσεις του ενός ή των δύο επιστημονικών πεδίων της ομάδας προσανατολισμού που έχει επιλέξει και για τα οποία έχει δηλώσει προτίμηση ο υποψήφιος.»
Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές
Προκειμένου για την εισαγωγή τους στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν μία Ομάδα Προσανατολισμού από τις και να εξεταστούν στα μαθήματα αυτής.
Οι υποψήφιοι, εφόσον ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις συγκεκριμένες αυτές σχολές θα πρέπει να επιλέξουν ένα ή δύο από τα Επιστημονικά Πεδία στα οποία δίνει πρόσβαση η Ομάδα Προσανατολισμού την οποία επέλεξαν .
Η επιλογή τους για εισαγωγή στις σχολές αυτές, γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτει .

Προετοιμαστείτε σωστά και οργανωμένα για τις πανελλαδικές εξετάσεις με το Smartclass, το κορυφαίο online φροντιστήριο!